Lenka Lorien Kolárová BCSt.

Lenka Kolárová BCSt.

Původně jsem vystudovala výtvarnictví a grafiku, které jsem se profesionálně věnovala několik let. K terapiím mě přivedl zájem o lidské tělo a tanec, který moc baví a také zájem o alternativní holistické terapie.

Moje terapeutická profesionální dráha pro mě v roce 2009 nastartovala úžasnou, naplňující a transformující životní cestu, při které jsem mohla potkat své kolegy z různých směrů celostní medicíny a mohla se jimi nechat inspirovat. Terapeutické vzdělání jsem získala hlavně v Anglii, kde jsem žila několik let, pracovala s dětmi a se starými lidmi, a na anglických hudebních festivalech jako body terapeut.

Dále mě ovlivnila jóga a meditace, kterým se věnuji také již několik let. Věřím tomu, že mezi primární nástroje k uzdravení každého člověka patří dotek, pocit bezpečí a naslouchání. Lidský dotek, naplňování citových potřeb a být slyšen, hraje pro každého v životě velmi důležitou úlohu.  Způsobem jakým vyjadřujeme své pocity, může mít zásadní vliv na naše psychické i tělesné zdraví. Dotek může druhé osobě také přinášet láskyplnou energii a pocit bezpečí a pro malé dítě je věcí naprosto základní. Právě tento vědomý dotek praktikuji v kraniosakrální terapii, kde pracuji jak s dospělými, tak  s nemluvňaty a jejich maminkami. Setkávám se s klienty, kteří uvízli ve svých raných traumatech, zde právě úplné přijetí, naslouchání a citová podpora, může být ze strany terapeuta významnou pomocí.

Kraniosakrální terapii jsem vystudovala ve Velké Británii, ve známé škole biodynamickeho směru, kde mě celé dva roky provázeli špičkoví učitelé a osteopaté. Naučila jsem se naslouchat tělu a dávat mu prostor k sebeuzdravení. Tuto techniku používám pro hlubokou meditaci k léčení druhé osoby skrze terapeuta. Rovněž jsem ukončila  postgraduální kurz práce s dětmi a maminkami v kraniosakrální terapii. V současnosti pracuji s dospělými a s miminky s porodními traumaty již několik let a tato práce mi poskytuje mnoho radosti když vidím zlepšení u klientů v poměrně krátké době.

Také jsem dokončila tříletý výcvik práce s traumatem známém jako „somatické prožívání“ (somatic experiencing). Tato metoda biologa P. Levina krásně navazuje na moji kraniosakrální praxi s tím rozdílem, že s klientem se pracuje hlavně verbálně, s orientací na pozitivní zdroje klienta. Terapie traumatu mi dává možnost jak pracovat s klienty a s jejich fyzickými či citovými bolestmi. Líbí se mi, že právě zde se opět můžeme napojovat na tělo a funkce nervového systému a ty pak pomocí různých nástrojů uvádět zpět do harmonického stavu. Během poskytování svých terapií ráda používám dynamické prvky drama terapie a přepisování původních emočních vzorců.

Miluji přírodu, ráda cestuji, hraji divadlo, zpívám, věnuji se kreslení a ilustracím. To vše také ráda propojuji do své práce.

Můj přístup ke klientovi

Během let mého intenzivního tréninku jsem získala vědomosti, jak přistupovat k lidem jemným způsobem a vytvářet jim skrze terapii bezpečné místo pro uzdravení. Naučila jsem se, jak mám s nimi komunikovat, jak je dostat do kontaktu s jejich vlastním tělem a s jejich pocity během našeho sezení. Pracuji s lidmi různého věku a různých druhů zdravotních problémů od miminek po dospělé. Naučila jsem se být plně přítomna a vytvářet bezpečné místo pro dotyčného během terapie. Mám ráda tuto práci, protože skrze tento proces vytvářím pochopení a cítění s mým klientem a jeho problémy a mám radost když se celkový psychický a zdravotní stav mého klienta lepší. Těmito technikami chci pomáhat lidem ke zdraví tak, aby byli vice naplněni v jejich vlastních životech a našli stabilitu a oporu ve svém těle a mysli.

Podcast s Lenkou Lorien

Poslechnete si podcast Studia Sebevyjádření. Tereza Ghose si povídá s Lenkou Lorien o kreativní cestě životem, lásce k cestování a umění.