Dotek, který léčí

Naše tělo je jako záznamové médium. Vše, čím jsme v životě prošli, se do nás zapisuje. Nemoci i traumatické zážitky zanechávají stopy, které je možné zpracovat či odstranit.

Ve své terapeutické praxi vycházím z toho, že každý člověk je schopen léčit sám sebe.  Při práci s tělem používám intuici a znalosti získané intenzivním studiem celostních technik. Během terapie dotekem společně podpoříme samoléčící schopnosti vašeho těla.

Lidé jsou přirozeně naladěni na příjímání doteku již ode dne kdy přijdou na tento svět. Kontakt kůže novorozeněte s matčinou kůží poskytuje řadu příjemných zážitků pro dítě i rodiče. Dítě může lépe udržovat tělesnou teplotu, zlepšuje se vývoj jeho mozku a cítí méně bolesti. Matce pomáhá fyzický kontakt s dítětem při kojení a snižuje riziko poporodní deprese a stresu. Rovněž otcové mohou mít užitek po narození dítěte z kontaktu kůže na kůži.

Velký užitek z dotyku můžeme mít i v dospělém věku.  Po celý náš život dochází k celé řadě fyziologických a biochemických reakcí, když se dotkneme jiné osoby nebo se dotkne někdo vás. Nervus vagus (česky bloudivý nerv) je jeden z dvanácti kraniálních nervů (začínají v mozku). Pomáhá uklidnit centrální nervový systém a uvést tělo do klidového stavu; kdy se snižuje stresový hormon kortizol. Kromě snížení kortizolu a podpory serotoninu může dotyk také zvýšit hormon oxytocin (známý jako hormon lásky), který souvisí s naším pocitem důvěry. Je to hormon, který se uvolňuje když matky kojí; buduje mezilidské pouto a pomáhá   nám cítit se v bezpečí. U dospělých může oxytocin pomoci cítit se bezpečně ve vztazích, lépe zvládat stres a hraje také důležitou roli v raných fázích romantických vztahů.

Léčivý účinek dotyku

Na snížení kortizolu může mít vliv obejmutí, masáž nebo jiná forma dotyku s nemocným.  Když je hladina kortizolu vyšší, zvyšuje se krevní tlak, srdeční frekvence a zánět v těle a může to fyzicky ztěžovat hojení. Když kortizol snížíte, srdeční frekvence a krevní tlak obvykle klesnou a imunitní systém je schopen lépe vykonávat svou funkci.

Oxytocin vám může také pomoci k uzdravení; pomůže vám cítit se že nejste sami, že jste sociálně propojeni, a to pomáhá zlepšit psychické a tělesné uzdravení.

Užitek z dotyku pravděpodobně pochází z kombinace psychické reakce (pocit začlenění a podpory) a fyzické reakce (nárůst oxytocinu a látek tlumících bolest, které snižují stresovou reakci). Například, dotknete-li se paže přítele, můžete předat zprávu empatie, péče a laskavosti. To může být silné jak z psychických, tak z fyzických důvodů, protože když se cítíme fyzicky propojeni, také se obvykle cítíme méně úzkostliví.

Zvu vás proto k zážitku být opečováván, dotýkán a cítit se v bezpečí během našeho sezení.

Těším se na léčivé setkání s vámi.

Léčivý účinek dotyku
Dotek

Podcast s Lenkou Lorien

Poslechnete si podcast Studia Sebevyjádření. Tereza Ghose si povídá s Lenkou Lorien o kreativní cestě životem, lásce k cestování a umění.

Dotek předává život a vede k našemu přežití

Dotek je jazyk který si nemůžeme dovolit zapomenout

Ze všech darů, které můžeme lidem dát, je dotyk jedním z nejcennějších

Ukazuje se, že lidé jsou schopni komunikovat škálu emocí lépe prostřednictvím dotyků než pomocí slov

Příliš často podceňujeme sílu dotyku, úsměvu, laskavého slova, které mohou změnit náš život

Treatments are available in English, please visit healingtrauma.eu