SE TRAUMA TERAPIE

Co je to somatické prožívání (SE – Somatic Experiencing®)?

Somatické prožívání je terapeutický přístup k traumatizující události, která využívá uvědomování si vlastního těla. Tato technika je výsledkem více než 40 let pozorování, zkoumání a praxe biologa Dr. Petera Levina a pozitivně pomáhá lidem na celém světě. Tento přístup je založen na tom, že člověk má přirozenou schopnost překonat a zpracovat následky traumatu. SE obnovuje zdravou seberegulaci a vrací traumatizovaným jedincům pocit živosti, uvolnění a celistvosti, o něž následkem traumatu přišli. Peter Levin tento přístup aplikoval při práci s válečnými veterány, obětmi znásilnění, holocaustu, dopravních nehod, s lidmi trpícími pooperačními traumaty či chronickými bolestmi a dokonce při práci s dětmi, které zažily traumatický porod.

Somatické prožívání je jedním z nejefektivnějších nástrojů pro léčení traumatu vyučovaný po celém světě. Je to přístup umožňující terapeutovi provést klienta náročnými stavy a situacemi. Je velmi specifickou prací s tělem a nervovým systémem. Nabízí základní přístup k porozumění a zvládání následků šoku a traumatu.

Jde o postupné uvolnění traumatické energie ze systému a o dokončení nedokončených cyklů instinktivních reakcí útoku, útěku či zmrznutí. Nashromážděná traumatická energie vzniká, resp. zůstává jako zbytková, právě v okamžiku, když nemohou být z jakéhokoli důvodu dokončeny obranné reakce na situaci, která je pro nás subjektivně ohrožující a zahlcující. Pokud se cyklus obranné reakce nedokončí a tato energie se nevybije, zůstává i nadále v našem těle a nervovém systému a je schopná vyvolávat ty nejbizarnější příznaky a obtíže u jinak psychicky a fyzicky zdravých lidí, a to jak bezprostředně po události, tak i několik měsíců nebo dokonce let poté. Tito lidé pak často zbytečně končí v lepším případě u psychoterapeuta a v horším na psychofarmakách, která jsou schopna potlačením příznaků situaci dočasně zlepšit, avšak neřeší příčinu.

lecenitraumatu.cz

Trauma

Průběh ošetření

Lidé, kteří zažili některý druh traumatizující události, jsou často velmi citliví a proto je při terapii prvotním krokem vytvořit místo, kde se cítí klient bezpečně. Terapeut se přizpůsobuje potřebám klienta a klient si může zvolit jakékoliv místo k sezení, jakoukoliv vzdálenost od terapeuta. Klientova potřeba bezpečí je naprostou prioritou.

Poté probíhá verbální komunikace, při které terapeut obrací klientovu pozornost ke vnímání vlastních tělesných prožitků. Celý rozhovor probíhá v atmosféře bezpečí a pohodlí, klient vůbec nemusí traumatizující událost popisovat nebo dokonce znovu prožívat. Metoda se naprosto vyhýbá retraumatizaci klienta. Na závěr terapie se klient orientuje v daném místě a čase, je v přítomnosti. Při úplně prvním sezení je samozřejmě klient obšírněji informován o principech metody SE a též o principech traumatu; může pak sám posoudit, jak na něj terapie působí.

SE Trauma