KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE

Kraniosakrální biodynamická terapie

Kraniosakrální biodynamická terapie

Kraniosakrální terapie je neuvěřitelně účinná forma léčení, která pomáhá uvolňovat nemoci a bloky těla, a to jak psychické, tak fyziologické. Tyto bloky se kumulují během života v důsledku různých traumat, zranění či nemocí. Bloky ovlivňují tkáně, což později vede k nemoci a dysfunkci těla.

V této terapii se pracuje s uvolněním a znovunastolením vitality, Dechu života, prány či životní energie. Tato energie zodpovídá za zdraví a energii v našem těle. Z kraniosakrální terapie mohou mít užitek téměř všichni lidé a může pomoci ve většině zdravotních problémů od bolesti až k chronickým zdravotním problémům.

Kraniosakrální terapie je prováděna terapeutem, který se lehce dotýká těla pacienta. Tento lehký dotek se může provádět na hlavě klienta (cranium), křížové kosti (sacrum) nebo jiné části těla tak, aby terapeut pociťoval pod svýma rukama pohyb tkání, pohyb tekutin v těle a vitalitu, kterou nazýváme v kraniosakrálním jazyce Dech života.

Biodynamický způsob práce v terapii je o vnímání tekutin v těle. Například 98% embrya tvoří voda, u dospělého člověka je to 75%. Během sezení terapeut vnímá proudění tekutin v těle svých klientů jako oceán a vlny spojené s přílivem a odlivem, které proudí skrze fluidické tělo.

Tento základní životní rytmus se ukazuje v těle jako rytmický pohyb neboli kraniosakrální rytmus. Jakékoli narušující aspekty v lidském zdraví, fyzické či emocionální, narušují asymetrii v kraniosakrálním rytmu.

A právě porozuměním a nasloucháním těmto vzorců a následováním pulsu kraniosakrálního systému, terapeut může pomoci rozpouštět bloky a navodit zdravý, vybalancovaný systém v lidském těle.

Terapie se snaží o nastolení vybalancovaného systému – mentálního, fyzického, emočního a spirituálního. Ovlivňuje tak různé struktury těla například nervový, oběhový a imunitní systém, orgány, tkáně, tekutiny a energetický systém těla.

Kraniosakrální biodynamická terapie

Onemocnění, která mohou být léčena:

 • po operacích, úrazech a nehodách
 • při bolestech hlavy, migrénách, bolestech žaludku atd.
 • při psychickém napětí jako je stres, chronická únava, nespavost, strachy a úzkosti,
 • emoční labilita, deprese
 • k léčení traumatu a posttraumatických symptomů
 • k rozpuštění emocionálních a fyzických šoků
 • při bolestech zad a degenerativních změnách páteře a kloubů
 • při problémech s čelistmi, dutinami a dysfunkcích v oblasti ušní, oční, nosní
 • při poruchách rovnováhy a koordinaci pohybů, závratích, špatné artikulaci, křečích a tiků
 • při problémech vztahujících se k traumatickému porodu
 • jako podpora a příprava na porod a poporodní integrace
 • pro hyperaktivní děti a děti s poruchami učení
 • u začínajících růstových problémů u dětí (skolióza, lordóza)
Kraniosakrální terapie

Jak terapie probíhá

Kraniosakrální ošetření se provádí na masážním lehátku, kdy klient leží oblečen na zádech nebo na boku a je prováděna v tichu. Většina lidí vnímá terapii jako hlubokou relaxaci, která je doprovázena hlubokým pocitem uvolnění, pocitem lehkosti a přítomnosti světla nebo viděním barev a obrazů za podpory lehkého dotyku terapeuta. Velmi časté vjemy jsou i pocity tepla v těle, chvění, pocity změny tělesných struktur jako například rozšiřování těla, natahování páteře či otáčivé pohyby nebo se mohou objevit i emoce. Tato jemná terapie je neinvazivní a stimuluje samo léčící schopnosti člověka.

Po ošetření se klienti většinou cítí hluboce uvolnění, odpočatí a naplněni radostí. Často tomu i po skončení dopomáhá pocit, jakoby byly stále drženi neboli podporováni dotykem terapeuta.

Kraniosakrální biodynamická terapie

Terapie je vhodná pro klienty každého věku od novorozených dětí po starší pacienty. Kraniosakrální terapie má silný relaxační a meditativní efekt a je velmi vhodná jako součást procesu osobního a duchovního růstu a pro pocit pohody a štěstí.

Při akutních problémech je doporučena sérii návštěv v odstupu 1 až 2 týdnů po 90 minutách do odeznění potíží. Preventivně na na celkové vyvážení vnitřní harmonie 1x měsíčně nebo méně často. Ve výjimečných akutních případech je nutno zpočátku pracovat i vícekrát týdně.

Kraniosakrální terapie
Kraniosakrální terapie