ZAŽÍT IDEÁLNÍ RODIČE

Zažít ideální maminku, tatínka nebo rodiče společně (somatická prožitková terapie pro dospělé k léčení dětských zranění)

Vztah s rodiči je základním stavebním kamenem našeho života. Míra, do jaké byly naše potřeby v dětství naplněny, určuje pocit štěstí a naplnění v dospělosti.

Spousta z nás se však v nejranějším dětství setkala s celou řadou traumat, která velmi ovlivnila náš život – těžký porod, špatný bonding (poporodní připoutání), brzké oddělení miminka, nechtěné dítě, nepřijetí pohlaví dítěte, těžký rozvod rodičů, nepřítomný rodič, nedostatek času rodičů, domácí násilí, nedostatek pochopení, podmíněná láska – vysoké nároky rodičů, neúměrná samota dítěte a jiné nerespektování a zanedbávání potřeb dítěte.

Můžeme si ona traumata představit jako malé děti, které se zastavily v momentě, kdy k bolestné události došlo. Tyto děti čekají, až někdo přijde a poskytne jim to, co potřebují – pochopení, přijetí, dotek či lásku. Děti v nás jsou často velmi malé a ještě úplně nerozumí řeči dospělých. Právě proto mnohé klasické terapie selhávají.

Zažít ideální rodiče
Zažít ideální maminku, tatínka nebo rodiče společně

V této terapii neklademe důraz na logické rozebírání, ale na prožitkovou zkušenost, kdy se klient opět stane malým dítětem a má možnost si dočerpat lásku a přijetí maminkou, tatínkem či oběma rodiči.

Klient se uvolní a jen se vžije do představy, že je opět malým dítětem. Jeho dětské nenaplněné potřeby se začnou automaticky uvolňovat. Terapeut je tu právě pro tyto potřeby a léčí je dotekem, hlasem či terapií s divadelními prvky. Často se vyplavují emoce, které jsou terapeutem láskyplně přijímány. Zároveň dochází i k uvolnění tělesných bloků (jelikož potlačené emoce často stojí za somatickými problémy). Tak dochází k přepisu starých bolestivých vzorců, do klientova vědomí se ukládá nová, pozitivní zkušenost. Klient má možnost se setkat s ideálním rodičem, který tu je jen pro něj.

Klientovi je možné nabídnout terapii maminkou, tatínkem nebo oběma rodiči.

Terapie začíná konzultací o rodinné historii, kdy si terapeut ujasní, jaké jsou potřeby klienta.