Kraniosakrální terapie pro rodiny

Kraniosakrální terapie pro všechny členy rodiny a celý rodinný systém

Rodina není jenom skupina jednotlivců s vlastními potřebami, je to také vzájemně závislý celek. Když tedy jeden člen rodiny trpí, nějakým způsobem to ovlivňuje celou rodinu. To platí zejména pro kojence a děti. Když je miminku pomáháno kraniosakrální terapií, upevňuje se pouto s matkou a zároveň také s otcem a sourozenci.

Kranio pomáhá celé rodině lépe se harmonizovat a fungovat. Z tohoto důvodu doporučujeme rodičům, aby vzali svá miminka na kranio co nejdříve.

Počátečním kontaktem s rodinným systémem je zpravidla dítě. Skutečně lze dosáhnout určitého zásadního pokroku v uvolnění raného traumatu, uzemnění a znovunastolení vztahových vazeb. Někdy se ukazuje, že počátečním problémem může být i narušená vazba matka-dítě, která vznikla vlivem traumatického porodu nebo jiné emocionální události v době těhotenství či po porodu. Podpůrná role partnera v raných fázích života dítěte není často dostatečně doceněna, a přitom má nesmírně důležitou podpůrnou a ochrannou roli – proto je také dobré podpořit v terapii otce.

Kraniosakrální terapie je schopna nabídnout trvalou podporu oběma „novým rodičům“ v období, kdy mají malé nebo i větší děti. Kraniosakrální terapie může být velmi užitečná i při porozumění rodinným vztahům, a to nejen vztahům mezi rodiči, ale také  interakci mezi rodičem a dítětem. Toto období, kdy se mění celá rodinná dynamika, je zpravidla velmi náročné a může poukazovat rodičům na jejich témata z dětství a skrytá traumata. Proto je důležité vytvořit dostatečný prostor pro rodiče a podívat se společně i na témata, která mohou v tuto dobu vyvstat. Kranio může poskytnout cennou podporu pro celou rodinu v současnosti a pro nadcházející léta.

Mnoho rodičů si neuvědomuje, že když mají jejich děti problémy nebo poruchy, jsou to často důsledky jejich vztahů s jejich primárními pečovateli a jsou také přímo ovlivněny chováním a emocemi rodičů. Faktem zůstává, že žádné dvě rodiny nejsou stejné, ani žádní dva jednotlivci nejsou stejní, takže neexistují žádná ideální řešení, která by mohl nabídnout odborník. Odpověď vždy vyplyne ze vztahu mezi jednotlivými rodiči a konkrétním dítětem. Řešení je výsledkem osobnosti a autentické reakce rodiče a charakteru a potřeb konkrétního dítěte.

Kraniosakrální terapie pro rodiny

Účinky kraniosakrálních sezení na celou rodinu

V procesu práce s dítětem, a pak často i s matkou, dochází k postupnému citovému a duševnímu stabilizačnímu procesu. Jak se každý sám v sobě ujasňuje a více se propojuje se svými vlastními emocemi, přáními a zkušenostmi, otevírá se v rodině jako celku prostor jasnosti a věci se začínají měnit. Někdy se může potlačená energie uvolňovat u jednoho nebo více členů rodiny na týden nebo dva, když se staré energie vynoří na povrch, aby se uvolnily. Ale pak se věci znovu stabilizují. Začíná vznikat skutečný vztah, kde se jednotlivci mohou cítit sami sebou, vyjádřit, co prožívají, požádat o to, co potřebují, vcítit se do druhého a skutečně reagovat na potřeby druhého. Často se v tomto procesu také vytváří spousta radosti a kreativity.

Rodinná dynamika je jedinečná pro každou konstelaci jednotlivců a je ovlivněna generacemi mimo tu současnou. Když rodiče vidí, jak se jejich vlastní vzorce odrážejí ve vyvíjejících se dětech, uvědomují si, jak se k nim jejich rodiče chovali, a mohou léčit a měnit staré trhliny a konflikty uvnitř sebe samých.

Čím upřímnější a jasnější jsou rodiče, když odlupují starší vrstvy svých vlastních zkušeností, s vědomím získaným při kraniosakrálních sezeních, tím se děti zpravidla cítí bezpečněji. Děti se touží spojit s dospělými, u kterých cítí, že jsou skutečně přítomni. Rodiče skutečně vycházejí z jejich středu a dítě má pocit, že se na ně může spolehnout a rozvíjet se, což je nejhlubší touhou každé bytosti.

Kraniosakrální terapie rodina

Život zná úžasný způsob, jak organizovat dynamiku změn v rodině, aby zajistil ty správné události ve správný čas, aby zapadl do toho, co se děje venku. To, co vypadá jako katastrofa, může často katalyzovat hluboké uzdravení a posun do mnohem pozitivnějšího prostoru pro všechny. Klíčem je vždy zůstat otevřený, zůstávat v prostoru nevědomí, být u jakýchkoliv emocí a impulsů a důvěřovat. Proces změny může být zpočátku skličující, ale jak si na něj lidé zvyknou, může se rozvinout pocit důvěry a vzrušení pro cokoli, co přijde. Obecným pohybem je vždy umožnění autenticity, rozšíření živosti a radosti a pocitu kolektivního růstu a evoluce. Zapojit se jako rodina je ta nejúžasnější věc.