Kraniosakrální imaginace

Práce ve vrstvách hlubinné imaginace je tou nejmocnější cestou k emocionálnímu uzdravení, růstu do zralosti a dosažení rovnováhy s vlastním pravým bytím. Je to cesta, jež nás vede k naší vlastní celistvosti. Je to směr k naší živosti. Jedná se o speciální techniku, která propojuje klasické kranio ošetření a vizualizaci. Na začátku terapie si stanovíte záměr, který nás bude celou cestu provázet. Následně si dopřejete zaslouženého odpočinku na lehátku, kde se Vám budu jako terapeut věnovat prostřednictvím krania. Poté se prostřednictvím vizualizací napojíme na Vaše vnitřní průvodce. Mohou se objevit v podobě zvířat, lidí, rostlin apod.

Příběh, který prožijete, Vám pomůže pochopit situace, které v životě zažíváte a průvodci k Vám začnou postupně promlouvat a odpovídat na Vaše otázky. Prostřednictvím kranio-imaginace objevíte své vnitřní zdroje, které povedou k Vašemu seberozvoji díky odpočinku a napojení se na Vaše vnitřní já. Rozvíjením otevřeného a přímého vztahu se svou hlubinnou imaginací se otevíráme této moudrosti, již je život obdařený. Setkávání se se svými průvodci pravidelně nás podporuje na léčebné cestě, která je nejen hluboká, ale rovněž velmi kreativní a rozvíjející. Tato cesta, kterou chápeme jako cestu života samotného nás provází evolucí nesčetných variant životních forem až k naší současné přítomnosti.

Lenka Lorien painting 2